Biuro Obsługi Klienta:

tel. + 32 791 16 20

e-mail: sklep@elampy.pl

Dział reklamacji Elampy.pl:

e-mail: Dzial.reklamacji@elampy.pl

Magazyn www.elampy.pl

Al. Walentego Roździeńskiego 93

40-203 Katowice

www.elampy.pl

40-050 Katowice  ul. Gen. Józefa Zajączka 9

NIP: 954-271-32-15

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS0000371401

Regon: 241778885

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych związanym z kontaktem z sklepem internetowym elampy.pl jest Zuma Line Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-050) przy ul. Zajączka 9. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z sklepem internetowym elampy.pl. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia oraz poprawy jakości obsługi klientów. Dane, mogą być udostępniane następującym podmiotom: producentom lamp- w związku z ewentualnymi postępowaniami reklamacyjnymi, firmom transportowym - w związku z realizowaną usługą transportu oraz firmom techniczno-informatycznym - operatorom systemów głosowych i informatycznych. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od czasu przeprowadzenia rozmowy. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody – zgoda taka w każdej chwili może być wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.