Odstąpienie od umowy- zwrot towaru

Wszystkie artykułu zakupione w naszym sklepie internetowym www.elampy.pl podlegają zwrotowi, którego można dokonać w ciągu 100 dni od momentu otrzymania przesyłki. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. W celu dokonania zwrotu zalecamy pobranie oraz wypełnienie formularza odstąpienia od umowy. Zwracając towar, klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zużycie towaru i/lub opakowania przekraczające zwykłe zapoznanie się z produktem (przetestowanie).

Towar sugerujemy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem na adres naszego magazynu: Magazyn Elampy.pl, al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice

WZÓR: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Reklamacja towaru

Reklamacji podlega każdy towar niezgodny z umową, między innymi taki, który posiada wady fabryczne, towar niekompletny oraz niezgodny z opisem lub błędnie wysłany a także towar, który z przyczyn od nas niezależnych uległ uszkodzeniu w trakcie transportu do Kupującego.

W celu sprawnego zgłoszenia reklamacji prosimy o pobranie oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz odesłanie go na adres dzial.reklamacji@elampy.pl. Dla ułatwienia rozpatrzenia reklamacji istnieje możliwość dołączenia zdjęć uszkodzonego towaru. Zachęcamy aby w formularzu precyzyjnie określić swoje oczekiwania względem rozpatrzonej reklamacji – zwrot środków, wymiana towaru, naprawa, obniżenie ceny.

W przypadku odbioru przesyłki od kuriera i stwierdzenia uszkodzeń towaru wynikających bezpośrednio z uszkodzenia paczki/opakowania w transporcie, sugerujemy spisanie protokołu szkody z kurierem i przesłanie go na adres: dzial.reklamacji@elampy.pl wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym - co znacznie uprości proces reklamacyjny.

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych w celu ustalenia dalszych kroków postępowania reklamacyjnego (zgłoszenie otrzyma numer a konsultant po wstępnej analizie, w przypadku zakwalifikowania produktu do dalszej procedury reklamacyjnej, ustali termin oraz adres odbioru reklamowanego produktu). Każdorazowo w pierwszej kolejności reklamowany towar musi zostać odebrany od Kupującego przez zleconego przez nas kuriera (koszt zlecenia odbioru ponosi sklep). Wyjątkiem pozostają sytuacje, w których zgłoszenie dotyczy brakującego elementu. Ostateczne rozpatrzenie reklamacji odbywa się po dotarciu reklamowanego towaru na nasz magazyn.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w formie telefonicznej na numer + 32 783 22 90 bądź adres e-mail: dzial.reklamacji@elampy.pl

WZÓR: Formularz reklamacyjny

Więcej informacji w zakładce: REGULAMIN.